Veřejný ochránce práv

Mgr. Marie Lukasová
vedoucí oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody
Kancelář veřejného ochránce práv
602 00 Brno, Údolní 39
Telefon: 542 542 484
Mobil: +420 606 020 339
E-mail: marie.lukasova@ochrance.cz