kde nás najdete

menu

úvodní stránka
kontakty
okruhy činností
kalendář akcí
dokumenty
Veřejný ochránce práv
workshopy
zápisy Rady ANV
seznam zařízení
přihláška
fotogalerie
důležité odkazy
napište nám
autor stránek

přečtěte si

 
Tanec je pro mne brána do jiného světa

 

 
okruhy činností


Okruhy činností ANV pro období 2014 – 2018, 
schválené VH dne 23. 4. 2014 v Praze

• Pokračovat ve formách výměny zkušeností a dalšího vzájemného vzdělávání se v podobě osvědčených workshopů. Je nutné samozřejmě hledat nová témata, která mohou být i v řadě případů mnohem užší a vyhraněnější a od toho se také budou odvíjet i nižší počty účastníků, ale v každém případě je nutné nadále využívat poznatků, získaných z workshopů, pro jednání s dalšími partnery.
• Pokračovat v posílení významu ANV ve vztahu k dotčeným vrcholovým státním institucím (MŠMT, MPSV, MS, MV, MZ), jakož i k politickým reprezentacím ČR – parlament, senát, ale i krajům. Na stejném základě pak hledat spolupráci s NGO, sdruženími a dalšími organizacemi, působících na poli ústavní a ochranné výchovy (především FICE).
• Prohlubovat kontakty s odborníky ze zahraničí – především ze Slovenska; najít a navázat komunikaci s odborníky ze sousedních států Německa, Rakouska a Polska. Využívat přenosů jejich zkušeností pro práci ANV.
• Nadále pokračovat v hledání cest k pozitivní prezentaci zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu v médiích a ve vztahu k veřejnosti obecně. Tento úkol musí být i nadále samozřejmou povinností všech členů ANV.
• Podpora komunikace členské základny a orgánů ANV. Zvyšovat kvalitu oficiálních webových stránek www.asociacenahradnivychovy.cz . Zároveň by bylo vhodné, aby se ANV dokázala shodnout na výběru a zavedení loga a doprovázejícího grafického manuálu tak, abychom i z hlediska PR byli moderní institucí i s těmito „drobnostmi“.
• Vyjasnit stav členské základny tak, aby všichni členové byli aktivní stran svých práv i povinností, aby se nevytvářely „černé duše“ a pohled na ANV tak byl kdykoliv naprosto jasný a transparentní v počtu jejích členů a z toho odvozené síly zařízení, které zastupuje.
• Pověřit budoucí Radu ANV, aby našla cesty jak finančně ohodnotit především členy budoucího VV (ale i případné další aktivní členy ANV – např. pověřené úkoly v určitých specifických záležitostech) a to zcela určitě v jejich provozních nákladech, souvisejících s jejich prací pro ANV. Zvážit, zda nemotivovat jejich aktivity i jednorázovými ročními odměnami tak, jak je to běžné např. v zastupitelstvech obcí. Běžný administrativní a účetní servis ocenit přiměřenou částkou ve vztahu k jednotlivcům nebo subjektům, který jej vykonávají.